Så skapar vi världens största
- och fria -
uppslagsverk

Jan Ainali

2012-08-10

En inblick i hur Wikipedia skapas och hur det är möjligt att bygga vidare själv. Vilka är det som skapar Wikipedia och vad menas egentligen med fri kunskap?

!

Imagine a world where every single person has free access to the sum of all human knowledge.
That's what we are doing.

Vad är Wikipedia?

Grundprinciper

Encyklopedi

Neutral

Fritt

Etikett

Strunta i reglerna

Men vilka skapar Wikipedia?

Läsare - Bidragsgivare

Läsare

Bidragsgivare

Bidragsgivare

Bidragsgivare

Nice_People_MEDIUM.ogv

Wikimedia Foundation, CC-BY-SA-3.0

Okej. Men rent praktiskt då?

Hjälp?

Finns det några fallgropar?

Intressekonflikt

Relevanskriterier

Så vad är bra ämnen att börja skriva i?

Varför ska man göra det?

Edit Button.ogv

Wikimedia Foundation, CC-BY-SA-3.0

wikifika.se

Fri kunskap

Fri kunskap

Patent vs. Upphovsrätt

Fri kunskap

Offentliga medel

Wikimedia Sverige

Wikimedia Sverige är en religiöst och partipolitiskt obunden ideell förening, verksam i Sverige. Föreningen skall verka för att göra kunskap fritt tillgänglig för alla människor, särskilt genom att stödja Wikimedia Foundations projekt. Föreningen skall även verka för att sprida kunskap om dessa projekt, främja användande av dem, samt stötta för sådana projekt väsentlig teknik.

Verksamhet i år

Stöd till gemenskapen

Kvalitet

Outreach

wikilovesmonuments.se

Frågor?

Vill du vara med?

Wikimedia Foundation 90 second HR Video with Disclaimer 720p.theora.ogv

Victorgrigas, CC-BY-SA-3.0

jobb.wikimedia.se